דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Message
דף הבית

הודעות
לוחות שנה - תשע"ט
31 יולי

מצ"ב לוחות שנה לשנת הלימודים תשע"ט עם ציון חופשות, חגים וחלוקה לשבועות, במגזר היהודי ובמגזר הערבי .

לוח שנה תשעט עם שבועות.xlsx
לוח שנה תשעט.xlsx