דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

תוכניות

ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם תכנית

קוד תכנית

אזור

אתר

סוג תוכנית

מפעיל תכנית

תחום

Ewave

דרכי הוראה

הערות

מילות מפתח

Number

אוכלוסיית יעד

קישור באתר

תאריך

מוצג בפורטל

שלבי חינוך

מסגרת הפעלה

שם וקוד

קוד ושם

מיון

האם קיים מיון

לא לעדכון

שם התכנית בערבית

קיים אתר בערבית

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי