דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

טכנולוגיות מידע ורובוטיקה- תחום בית 32241 - טכנולוגיות מידע ורובוטיקה- תחום בית

10
תחום "מיתר": מחשבים, יזמות בתלת מימד, תכנות ורובוטיקה כולל שתי תכניות: הראשונה הינה תכנית המחשבים "שיטה" (שילוב טכנולוגיות המידע בהוראה ובלמידה)- המתמקדת בלמידה שיתופית, יצירתית וחקרנית ובקידום כישורי המאה העשרים ואחת בשילוב טכנולוגיה ותוכן. תחת תכנית זו פועלת תכנית היזמות הצעירה בתלת מימד ותכנית לפיתוח משחקים. התכנית השנייה הינה תכנית הרובוטיקה - המאפשרת לילדים ולנוער חשיפה והיכרות קרובה עם העולם הטכנולוגי הרב-תחומי, תוך לימוד והתנסות בתחומי הנדסה ומדעים שונים המשולבים בעולם הרובוטיקה. להרחבה לחץ על חץ "תכניות" בכותרת.
תכנית המחשבים שיטה - שילוב טכנולוגיות המידע בהוראה ולמידה. התכנית פועלת בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים ברחבי הארץ כחמש עשרה שנים ומתמקדת בלמידה שיתופית, יצירתית וחקרנית ובקידום כישורי המאה העשרים ואחת בשילוב טכנולוגיה ותוכן. התכניות השנתיות נבנות על פי צרכי בית הספר ומעוצבות באופן שונה בכל אחד מבתי הספר בהם פועלת התכנית. התכנית מטפחת ומקדמת יזמות וחדשנות טכנולוגית בבתי הספר על ידי הפעלת  תכניות חדשניות כמו חשיבה תכנותית לפיתוח משחקים, פיתוח אפליקציות ויזמות צעירה בכלי תלת ממד.

תכנית הרובוטיקה. התכנית פועלת זו השנה הרביעית בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים ברחבי הארץ. התוכנית מאפשרת לילדים ולנוער חשיפה והיכרות קרובה עם העולם הטכנולוגי הרב-תחומי, תוך לימוד והתנסות בתחומי הנדסה ומדעים שונים המשולבים בעולם הרובוטיקה. התכנית מאפשרת יצירה, תכנות ותפעול של רובוטים כמערכת רב- תחומית, באופן מאתגר, יצירתי ומלהיב,  לצד טיפוח מתמשך של ערכים אישיים, חברתיים וקהילתיים.